ABSI - far beyond system integration

On donderdag 25 februari, 2016     By Richard Daeter      Salesforce , Cloud

Tijdens een implementatie traject van het Salesforce.com platform hanteren de gecertificeerde Salesforce.com consultants van ABSI een beproefde aanpak die bijdraagt aan het succesvol afronden van de diverse implementatie projecten.

Deze aanpak is grofweg onder te verdelen in 5 stappen waarbij de stappen 3 en 4 als één stap worden uitgevoerd:

Salesforce plan analyze

Plan

Het projectplan is in deze fase het startpunt en zal de juiste kaders moeten bevatten die het verdere project richting en inhoud zullen geven.

Vaste onderwerpen die vooraf in het projectplan zijn vastgelegd en geaccordeerd:

 • Project Objectives
 • Project Scope
 • Project approach (Plan van Aanpak)
 • Project timeline
 • Project team roles & Responsibilities
 • Project Risks
 • Project Management

Analyze

In de Analyze fase van het project wordt vooral stilgestaan bij de As-Is en de To-Be situatie.
Op basis van de project scope en objectives: wat is de manier van werken nu? Wat gaat goed? Waar zitten de pijnpunten? Hoe moet het business model er uit komen te zien? (gap closing).
Deze informatie wordt vergaard gedurende 1 of meerdere Discovery sessies.
Indien gewenst kan een Discovery sessie al in een vroeg stadium door ABSI worden uitgevoerd. Dit kan nodig zijn om bijvoorbeeld objectives en scoping in relatie tot het budget helder te krijgen.

Design & Build

ABSI’s project methodologie is gebaseerd op de Scrum kader van Agile Web Development methodologie. Deze methode verenigt de 4 blokken van zakelijk succes:

 • Strategie
 • Proces
 • Organisatie
 • Technologie

ABSI gebruikt tijdens de Design en Build fase Agile/Scrum om organisaties te helpen, d.m.v. verschillende "sprints" (korte ontwikkeling cycli), met een snelle creatie en implementatie van (nieuwe) processen voor situaties die precieze integratie van business planning, systeemontwikkeling en field implementatie vragen.

Deploy

Tijdens de Deploy fase wordt de ontwikkelde- en geteste functionaliteit van de test omgeving overgezet naar de productie omgeving; vindt de definitieve data migratie plaats; worden de interfaces naar andere systemen actief; en worden de mensen op de diverse afdelingen getraind.
Direct na de Live-gang is er ook aandacht voor support zoals het antwoord geven op vragen en het oplossen van mogelijke issues.

Last but not least: Change management

Change management wordt in dit kader nogal eens onderschat, maar is onvermijdelijk!
Hoe de uiteindelijke functionaliteit er ook uit komt zien en hoe de processen ook zijn ingeregeld, het heeft altijd een impact op de manier van werken die mensen en afdelingen gewend zijn. Aan deze veranderingen zal de juiste aandacht en begeleiding gegeven moeten worden zodat een hoge mate van User Adoption bereikt kan worden. Hiermee wordt Change management, samen met de benoemde stappen, een belangrijke sleutel voor het succesvol implementeren van het Salesforce.com platform.